مطالعه و بررسی رفتار غلظت‌دهنده‌های همگرای پلی‌یورتانی با طول قسمت آبدوست مناسب

نویسندگان

گروه پلی‌یورتان، الیاف و نانوپلیمرها، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

یکی از اعضای مهم غلظت‌دهنده‌های همگرا، غلظت دهنده‌های پلی‌یورتانی می‌باشند. این مواد دارای یک بدنه آبدوست با دو سر آبگریز هستند. به منظور بررسی اثر طول قسمت آبدوست بر عملکرد غلظت دهنده‌های همگرای پلی‌یورتانی، ابتدا اثر وزن مولکولی پلی‌اتیلن گلیکول مورد بررسی قرار گرفت و مقدار بهینه مشخص شد. سپس با استفاده از این مقدار بهینه، مناسبترین نسبت مولی گروه‌های ایزوسیانات به گروه‌های هیدروکسیل در ساخت غلظت‌دهنده پلی‌یورتانی مشخص گردید. با استفاده از این نتایج، یک غلظت‌دهنده با ساختار بهینه سنتز گردید و عملکرد این غلظت دهنده مدل در آب و یک رزین پایه آبی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. غلظت دهنده ساخته شده بازده غلظت دهندگی بسیار خوبی از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on the Behavior of Associative Polyurethane Thickener with a Proper Hydrophilic Segment Length

نویسندگان [English]

  • M. Barmar
  • M. Barikani
Department of Polyurethane, Fibers & Nanopolymers, Iran Polymer and Petrochemical Institute
چکیده [English]

Polyurethane thickeners are important member of associative thickeners group. The structures of these materials consist of a hydrophilic segment with hydrophobic end segments. Firstly, the effect of polyethylene glycol molecular weight was studied to investigate the influence of hydrophilic segment on performance of polyurethane thickeners. Then, the optimum molar ratio of OH/NCO was obtained for synthesizing of the thickeners. Finally the model thickener was prepared with the suitable structure. The performance of the synthesized associative thickener was studied in water and a water-based resin. The associative thickener model showed very good thickening efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thickener
  • Associative
  • Polyurethane
  • Hydrophile
  • Water-based resin