خالص‌سازی آنتراسن موجود در قطران زغال سنگ اصفهان و تبدیل آن به آنتراکینون به عنوان پایه رنگزاهای آنتراکینونی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2 مرکز تحقیقات سوخت هسته‌ای، شرکت تولیدات آلیاژی نوین

چکیده

در این کار تحقیقاتی، آنتراکینون با خلوص بسیار بالا از آنتراسن ضایعاتی شرکت پالایش قطران زغال سنگ تولید شده است که اساس رنگزاهای نساجی با پایه آنتراکینونی می‌باشد. تولید این ماده ارزشمند هنوز در ایران انجام نشده است و با وجود صنعت فرش و نساجی ایران نیاز مبرمی برای تولید آن احساس می‌شود. در این کار تحقیقاتی، کلیه روش‌های منتهی به آنتراکینون مورد بررسی قرار گرفته است که با مطالعه شرایط موجود در ایران و مقرون به صرفه بودن هر روش، این نتیجه اخذ گردید که بهترین روش، استفاده از آنتراسن به عنوان ماده اولیه بود که باید بعد از خالص‌سازی با استفاده از تری‌اکسید کروم به عنوان اکسید کننده به آنتراکینون اکسید گردد. در نهایت سعی گردید آنتراکینون محصول با خلوص بالا تهیه گردد. همچنین آنتراسن با خلوص بالا به عنوان یک ماده حد واسط ارزشمند نیز در این کار تحقیقاتی از آنتراسن با خلوص حدود 40% به عنوان ماده اولیه به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Process for Recovering of Anthracene from Tar of Isfahan Coal Tar Co. and Conversion to Anthraquinone as a Base for Anthraquinone Dyes.

نویسندگان [English]

  • S. Yahyaei 1
  • S. M. Ebrahimiznooz 2
1 Department of Chemistry, Islamic Azad University, Myianeh Branch
2 Esfahan Nuclear Technology Center, Advanced Alloy Products
چکیده [English]

This study illustrates the production of high-pure anthraquinone from crude anthracene that is used as the base of anthraquinone dyes. This valuable product has not been produced in Iran, and as a result of presence of carpet and textile industries in this country, it would be necessary to make such a product. In this research all anthraquinone production methods, which include the production anthraquinone was studied. It is concluded that the best method is the use of anthracene as raw material, which after purification, should be oxidized by chromium trioxide to anthrquinone. Finally, the production of anthraquinone with high purity was tried. Also high-pure anthracene was produced as a valuable intermediate product from anthracene with the purity about %40.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthracene
  • Tars
  • Anthraquinone
  • oxidation
  • Chromium trioxide
  • Dye