مطالعه خواص ضدخوردگی کامپوزیت پلی‌پیرول / پلی‌آنیلین (به عنوان پلیمر هادی) با استفاده از روش‌های الکتروشیمیایی

نویسنده

گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، مؤسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق، خواص ضدخوردگی کامپوزیت پلی‌پیرول / پلی‌آنیلین (به عنوان پلیمر هادی) با استفاده از روش‌های الکتروشیمیایی (طیف‌سنجی الکتروشیمیایی امپدانس، اندازه‌گیری‌های پتانسیل خوردگی و آزمون‌های پلاریزاسیون آندی) در محیط خورنده 3.5% کلرید سدیم بررسی شده است. کامپوزیت پلی‌پیرول / پلی‌آنیلین به روش پتانسیواستاتیک (کرنوآمپرومتری) بر روی پنل کربن استیل سنتز شد. تغییرات مقادیر ظرفیت خازن الکتریکی و مقاومت فیلم‌ها نسبت به زمان غوطه‌وری برای بررسی نفوذ‌پذیری فیلم‌های پوشرنگ در برابر آب مورد مطالعه قرار گرفتند. کامپوزیت پلی‌پیرول / پلی‌آنیلین در طی زمان‌های طولانی‌تر دارای نفوذ‌پذیری نسبتاً پایین‌ و رفتار کاتالیستی خوبی برای روئین کردن کربن استیل است. نتایج نشان دادند این کامپوزیت دارای رفتار ضدخوردگی بهتری نسب به هر کدام از پلیمرهای همگون (پلی‌پیرول و پلی‌آنیلین) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Anticorrosive Properties of Polypyrrole / Polyaniline Composite (as a Conductive Polymer) via Electrochemical Techniques

نویسنده [English]

  • N. Bahrami Panah
Department of Surface Coatings and Corrosion, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

In this work, protective properties of polypyrrole/polyaniline composite (as a conductive polymer) have been investigated in 3.5% sodium chloride solution via electrochemical techniques (electrochemical impedance spectroscopy, corrosion potential measurements and anodic polarization tests). Polypyrrole / polyaniline composite was deposited on carbon steel substrate by potentiostatic method. The electric capacitance and resistance of the films were monitored with the immersion time to investigate the water permeability of the paint films. Polypyrrole/polyaniline composite had a relatively low permeability and good catalytic behavior on passivation of carbon steel in longer periods. The results showed that the composite had better anticorrosive behavior compared to homopolymers (polypyrrole and polyaniline).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anticorrosive properties
  • Impedance
  • Conductive polymer
  • Polypyrrole / polyaniline composite
  • Homopolymers