نویسنده = امیر ارشاد لنگرودی
تهیه و شناسایی پوشش‌های نانوکامپوزیتی ضد الکتریسیته ساکن بر‌پایه سیلیکا با فرآیند سل-ژل

دوره 7، شماره 3، مهر 1392، صفحه 215-222

سجاد بیانلو؛ اعظم رحیمی؛ امیر ارشاد لنگرودی


تهیه پوشش‌های لایه نازک نانوذرات آناتاز به روش سل ـ ژل در دمای پایین و بررسی اثر فوتوکاتالیستی آنها

دوره 3، شماره 2، تیر 1388، صفحه 121-129

داود زارع حسین آبادی؛ امیر ارشاد لنگرودی؛ اعظم رحیمی