کلیدواژه‌ها = کیتوسان
تعداد مقالات: 4
2. قابلیت رنگرزی منسوجات پشمی پیوند شده با کیتوسان با رنگزای اسیدی

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 21-27

مرضیه رنجبر محمدی؛ مختار آرامی؛ سیدهژیر بهرامی؛ فیروزمهر مظاهری؛ نیازمحمد محمودی


3. رنگبری رنگزاهای اسیدی با استفاده از کیتوسان در سیستم‌های یک جزئی و دو جزئی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 199-206

راضیه صالحی؛ مختار آرامی؛ نیازمحمد محمودی؛ سیدهژیر بهرامی


4. حذف رنگزای آلی آنیونی زرد مستقیم 9 و نارنجی راکتیو 122 از آب آلوده با استفاده از جاذب زیست پلیمری کیتوسان

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 17-23

محمدحسین رسولی فرد؛ نادر طاهری قزوینی؛ الهام فرهنگ نیا؛ اعظم حیدری؛ سید محمدمهدی دوست محمدی