نویسنده = مهدی صفی
مقایسه پیشگویی ارقام رنگ از طریق روش ماتریسی و یک نرم‌افزار تجاری در فرآیند مدیریت رنگ دیجیتال

دوره 16، شماره 3، آذر 1401، صفحه 253-266

کیوان انصاری؛ مهزیار گرجی بندپی؛ مهدی صفی؛ فرهاد عامری


اثر هندسه اندازه‌گیری بر رنگ‌سنجی نمونه‌های سفید براق

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 237-246

مهدی صفی؛ نجمه خلیلی


بررسی دقت و صحت دستگاه‌های طیف‌سنج با استفاده از کاشی‌های سرامیکی استاندارد BCRA

دوره 12، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 73-80

فرهاد عامری؛ مهدی صفی؛ نجمه خلیلی


جداسازی اجزای فاکتور تشعشعات کلی مواد رنگزای فلورسنت

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 351-361

فاطمه خاکزار بفروئی؛ هاله خلیلی؛ مهدی صفی


تاثیر دما و جو واکنش هم‌رسوبی بر ویژگی‌های مغناطیسی و رنگی نانوذرات اکسید آهن

دوره 6، شماره 4، دی 1391، صفحه 347-353

مژده محمد علیزاده؛ ابراهیم قاسمی؛ مهدی صفی


اثر پشت‌پوش‌کننده‌های مختلف بر پارامترهای رنگی و براقیت کاشی‌های لعاب‌دار

دوره 5، شماره 4، دی 1390، صفحه 253-261

مهدی صفی؛ نجمه خلیلی؛ امیرمسعود اعرابی


تعیین قدرت رنگی نسبی با کمک تحلیل اجزاء اصلی

دوره 3، شماره 3، مهر 1388، صفحه 189-198

مهدی صفی؛ فرحناز نورمحمدیان؛ سمانه نوروزی