دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1394 
6. سنتز، شناسایی و بررسی خواص حرارتی نانوکامپوزیت‌های پلی یورتان اوره با نانو الماس

صفحه 65-73

میثم باریکانی؛ محمدرضا کلایی؛ سعیده مزینانی؛ مهدی باریکانی