دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-11 
7. ساخت دیود نور گسیل آلی زرد و قرمز با اضافه کردن ماده رنگزا به روش لایه‌نشانی تک‌بوته‌ای

صفحه 73-82

محمد جانقوری؛ عزالدین مهاجرانی؛ مهدی قلی پور اصل؛ پویا پناهیان فر