دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، بهار 1398 
4. بررسی عوامل موثر در دست‌یابی به رنگ‌های پیزوالکتریک

صفحه 39-49

امیرمسعود اعرابی؛ سید مهدی عطیفه؛ رضا طبرزدی؛ فرزاد لالوی


5. بررسی خواص خودترمیم‌کنندگی رزین اپوکسی حاوی نانو کپسول‌های کربنی پر شده با عوامل اپوکسی و پلی‌آمین با استفاده از روش الکترود نوسانی روبشی

صفحه 51-60

سیدآرش حدادی؛ احمد رمضانی سعادت ابادی؛ محمد مهدویان احدی؛ پیمان طاهری؛ ییزا گونزالس گارسیا؛ جی. ام. سی. مول