نویسنده = شیوا سالم
تعداد مقالات: 5
5. بررسی تأثیر میزان pH در تولید نانو ذرات کبالت-آلومینات به روش سنتز احتراقی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 345-352

شیوا سالم؛ سید حمید جزایری؛ فدریکا بندییولی؛ علی اله وردی؛ منصور شیروانی