دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1391 
2. رنگ‌سنجی و مشخصه‌یابی نانو بلور فسفر ساخته‌شده به روش سل ژل، جهت استفاده در دیودهای ساطع‌کننده نور

صفحه 95-101

حسن سامعی؛ رضا سلیمی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ علی اصغر سرابی؛ حسین عیوض محمدلو


5. نانوکامپوزیت‌های اپوکسی‌رس مونت‌موریلونیت: اثر واکنش‌پذیری سخت‌کننده بر ریخت‌شناسی و خواص ضدخوردگی

صفحه 125-134

یگانه حاجی علی اکبری؛ علی اصغر سرابی؛ منوچهر خراسانی؛ سیده مریم ناصری کندلو