دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1390 
3. قابلیت رنگرزی منسوجات پشمی پیوند شده با کیتوسان با رنگزای اسیدی

صفحه 21-27

مرضیه رنجبر محمدی؛ مختار آرامی؛ سیدهژیر بهرامی؛ فیروزمهر مظاهری؛ نیازمحمد محمودی


7. تعداد بردارهای ویژه لازم برای ارائه طیف انعکاسی رنگزاهای طبیعی

صفحه 51-60

سعیده گرجی کندی؛ امیر کیومرثی؛ کمال‌الدین قرنجیگ


8. ارزیابی جدایش کاتدیک پوشش پلی‌یورتان حاوی رنگدانه نسل جدید بر پایه فسفات

صفحه 61-68

ابوالفضل درویش؛ محمدرضا محمدزاده عطار؛ رضا نادری محمودی