تاثیر دندانه های گیاهی در رنگرزی نخ پشمی با روناس و اسپرک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فرش دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر

چکیده

امروزه تحقیقات و پژوهش‌های فراوانی در حوزه رنگرزی منسوجات با استفاده از مواد رنگزای طبیعی در جهت حفظ محیط زیست از طریق کاهش استفاده از مواد تعاونی و رنگزاهای شیمیایی، انجام شده است. رنگزاهای گیاهی مختلفی در رنگرزی استفاده می‌شود. به دلیل گستردگی استفاده از دو گیاه رنگزای روناس و اسپرک و متفاوت بودن ساختار شیمیایی این دو، در این تحقیق از آنها برای رنگرزی نخ پشمی و از اکالیپتوس و پوست انار که جزءگیاهان تانن‌دار هستند به عنوان دندانه استفاده شد. همچنین از آلوئه ورا که دارای ساختار پلی فنولیک است، برای بهبود ثبات‌های عمومی و حفظ رنگ اصلی استفاده شد. براساس نتایج آزمایشات انجام شده، مشخص شد که استفاده از اکالیپتوس و پوست انار تا میزان 10% ، مقدار مورد نیاز از دندانه زاج سفید را تا حدود 1% کاهش می‌دهد. اما برای فام‌های روشن مخصوصا در مورد اسپرک روی فام نهایی تاثیر گذار هستند. استفاده از آلوئه‌ورا بعنوان دندانه گیاهی موجب حفظ رنگ اصلی رنگزا و کاهش استفاده از زاج سفید به میزان قابل ملاحظه‌ای شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Herbal Mordants on Dyeing of Woolen Yarn with Madder &Weld

نویسنده [English]

  • zahra ahmadi
carpet group, applied art faculty, Art University
چکیده [English]

Today, many researches have been done in the field of dyeing using natural dyes for environmental protection by reducing the use of co- agent and synthetic dyes. Different herbal dyes are used in dyeing. Due to the widespread use of madder and weld dyes and the different chemical structure of these two dyes, madder and weld dyes were used to dye wool yarn and eucalyptus and pomegranate peel, which are tannins, were used as mordants. Aloe vera, which has a polyphenolic structure, was also used to improve dyeing fastness and preserve the original hue. Based on the results of experiments, it was found that the use of 10% eucalyptus and pomegranate peel reduces the amount of alum mordant to about 1%. They changed the hue of weld in the light color. The use of aloe vera as an herbal mordant had no effect on the final hue of dyes and significantly reduced the use of alum mordant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herbal mordants
  • Metal mordants
  • Natural dyeing
  • Madder
  • Weld