مقایسه اثر پلی‌سولفاید پلیمر و پلی‌سولفاید پلیمر سنتز شده از ضایعات بر خواص فیزیکی و مکانیکی آمیزه‌های قیری

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

2 گروه پژوهشی رزین و افزودنی ها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

قیر خالص که به عنوان پیونده مخلوط آسفالتی به کار برده می‌شود، دارای کاستی‌های زیادی در عملکرد خود می‌باشد. تلاش‌های زیادی جهت رفع این نواقص و اصلاح قیر صورت گرفته است. اصلاح کننده‌های پلیمری قیر رایج‌ترین دسته از موادی هستند که برای اصلاح قیر به کار برده می‌شوند. تحقیقات زیادی برای اصلاح قیر با انواع مختلف پلیمرها و ضایعات پلیمری صورت گرفته است تا ضمن بهبود خواص قیر بتوان هزینه تهیه آن را نیز به حداقل رساند. در این پژوهش پلی‌سولفاید پلیمر(PSP) و پلی سولفاید پلیمر بدست آمده از ضایعات پتروشیمی (wPSP) به عنوان اصلاح کننده قیر با درصدهای وزنی مختلف (1، 3 و 5 درصد) با قیر 70/60 پالایشگاه تهران مخلوط شدند و اثر آنها بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی قیر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که پلی‌سولفاید پلیمر علاوه بر پراکندگی مناسب در قیر باعث بهبود درجه نفوذ، نقطه نرمی و شاخص نفوذپذیری قیر شد. درجه اشتعال را کاهش داد ولی در قابلیت کشش و درصد افت وزنی قیر تغییری ایجاد نکرد و باعث افزایش گرانروی آمیزه قیری شد. از دیگر نتایج مهم این تحقیق عملکرد خوب wPSP در مقایسه با PSP است که با استفاده از آن به عنوان اصلاح کننده قیر راه حل مناسبی برای رفع یکی از مشکلات زیست محیطی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effect of Polysulfide Polymer and Polysulfide Polymer Synthesized from Waste on Physical and Mechanical Properties of Bituminous Blends

نویسندگان [English]

  • H. Yazdi Aznaveh 1
  • B. Shirkavand Hadavand 2
  • M. Fakhri 1
1 Faculty of civil engineering, Khaje Nasirodin University
2 Departement of Resin and Additives, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Pure bitumen which is used as a binder for asphalt has some functional limitations. Many works have been done to resolve these problems to develop better bitumen. The polymer modifiers are the most popular substances for these kinds of transformations. Many research approaches have been pursued to improve the bitumen quality as well as production cost reduction. Polysulfide polymer (PSP) which also can be gotten by synthesizing of Petrochemical Wastes (wPSP), is used as a modifier for bitumen in this research. Different weight percentages (1, 3 and 5) of PSP were mixed with Bitumen 60/70 from Tehran Refinery and then physical and mechanical properties of the results were experimented and compared. The results were shown that PSP was dispersed homogenized and increased the penetration, the softening point and also the penetration index. It also decreased the flashing point while the ductility and weight loss percentage stayed the same. The blend viscosity increase was the other result of this research. Using wPSP as oppose to PSP not only was more efficient but also could help to save the environment better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polymeric bitumen
  • Bitumen modifiers
  • Polysulfide polymer
  • Mechanical properties
  • Petrochemical waste