کلیدواژه‌ها = خوردگی
تعداد مقالات: 7
3. ارزیابی خواص مکانیکی و ضدخوردگی پوشش‌های نانوکامپوزیتی PU- SiC

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 239-250

داود رئیسی؛ رضا شجاع رضوی؛ مهرداد طاهران


4. پوشش‌های هیبریدی نانوکامپوزیتی فوتوکاتالیستی با نانوذرات هسته/پوسته SiO2-TiO2: تهیه و بررسی مقاومت هوازدگی و خوردگی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 151-164

حسین عبداللهی؛ امیر ارشاد لنگرودی؛ علی سلیمی؛ اعظم رحیمی


6. تأثیر سدیم دودسیل سولفات بر ساختار و خواص ضد خوردگی پوشش فسفاته بر روی آلیاژ منیزیم AZ31

دوره 4، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 183-189

رضا امینی؛ علی اصغر سرابی؛ سید محمود کثیریها


7. بررسی مقاومت به جدایش پوشش‌های قیری

دوره 2، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 115-122

سیدسینا جمالی؛ محمدرضا محمدزاده عطار