کلیدواژه‌ها = دی اکسید تیتانیم
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تاثیر دما در تهیه دی اکسید تیتانیم نانومیله روتایل به روش هیدروترمال جهت کاربردهای فوتوکاتالیستی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 251-259

علی بقایی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ حسن سامعی؛ رضا سلیمی