نویسنده = محسن محمد رائی نائینی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر آلودگی روغن بر خواص لایه فسفاته و خواص پوشش‌های آلی خودرویی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 169-173

علیرضا قنبری؛ محسن محمد رائی نائینی؛ حامد فصیحی دستجردی؛ سید محمود کثیریها؛ احمد بوربوری؛ سید حسین سید مراغه‌ای