بررسی اثر آلودگی روغن بر خواص لایه فسفاته و خواص پوشش‌های آلی خودرویی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

4 شرکت خودروسازی ایران خودرو

چکیده

در صنایع مختلف، اعمال روغن محافظ بر روی فلزات به صورت موقت برای جلوگیری از خوردگی فلزات امری متداول است. قبل از اعمال پوشش‌های آلی بر روی فلزات، این لایه بایستی از روی سطح برداشته شود. متداول‌ترین روش برای این کار استفاده از شستشوی قلیایی و شستشوی حلالی است. روش‌های اشاره شده قادر به زدایش کامل روغن از سطح فولاد نرم نمی‌باشند و همواره مقداری روغن بر روی سطوح باقی می‌ماند. در این تحقیق اثر روغن باقی‌مانده بر روی خواص لایه فسفاته با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و وزن پوشش فسفاته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که روغن باقی‌مانده، باعث افت یکنواختی لایه فسفاته شده و شکل بلور‌های لایه فسفاته را نیز تغییر می‌دهد. از طرفی وزن پوشش فسفاته با افزایش درصد روغن بر روی سطح کاهش می‌یابد. همچنین اثر این ناخالصی بر روی خواص فیزیکی- مکانیکی سیستم پوشش‌های خودرویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون‌های خمش، جامی شدن و ضربه، نشان دهنده افزایش خواص کشسانی سیستم‌های پوششی با افزایش درصد روغن به علت نفوذ روغن به داخل فیلم پوششی می‌باشد. در صورتی که مقاومت خوردگی سیستم‌های پوششی با افزایش درصد روغن به علت نقص چسبندگی، کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Oil Pollution on The Properties of Phosphate Layer and Properties of Organic Automotive Coatings

نویسندگان [English]

 • A. Ghanbari 1
 • M. Mohammad Raei Nayini 2
 • H. Fasihi 3
 • S. M. Kasiriha 3
 • A. Burburi 4
 • S. H. S. Maraghe’ee 4
1 Polymer Engineering and Color Technology Department, Amirkabir University of Technology
2 Department of Surface Coating and Corrosion, Institute for Color Science and Technology
3 Polymer Engineering and Color Technology Department, Amirkabir University of Technology
4 Irankhodro Car Manufacturing
چکیده [English]

In different industries, protective oils are applied temporarily on the metal substrates to prevent corrosion damages. This layer should be removed before applying organic coatings. Alkali solution and solvent wash are the most frequently methods to remove oil from surface. Aforesaid methods can not remove this layer perfectly. As a result, always some residual protective oil remains on the metal surface. In this work the effect of this layer on properties of automotive phosphate layer was investigated using scanning electron microscope (SEM) and weight of phosphate layer. It was seen that oil pollution reduced the homogeneity of phosphate layer, changed the crystal shape of phosphate layer and decreased the weight of phosphate layer. In addition, the effect of residual oil on the different physical-mechanical properties of coating systems was investigated. It was seen that residual oil improved bending, cupping and impact properties of coating due to diffusion of the residual oil in coating layer. In the other hand, corrosion resistance decreased because of adhesion failure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Phosphate layer
 • Automotive coating
 • Corrosion Resistance
 • Physical-mechanical properties
 • SEM