نویسنده = محمدحسین رسولی فرد
تعداد مقالات: 5
1. بررسی رفتار جذبی هیدروکسید لایه‌ای دوگانه روی کبالت آلومینیم در حذف ماده آلی رنگزا: مدل‌سازی، بهینه‌سازی و مطالعات سینتیک و ایزوترم

دوره 11، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 225-237

هدا دانشور؛ میر سعید سید دراجی؛ علیرضا امانی قدیم؛ محمدحسین رسولی فرد


3. حذف رنگزای آلی آنیونی زرد مستقیم 9 و نارنجی راکتیو 122 از آب آلوده با استفاده از جاذب زیست پلیمری کیتوسان

دوره 4، شماره 1، بهار 1389، صفحه 17-23

محمدحسین رسولی فرد؛ نادر طاهری قزوینی؛ الهام فرهنگ نیا؛ اعظم حیدری؛ سید محمدمهدی دوست محمدی


5. رنگبری مخلوط مواد رنگزای مالاکیت سبز و اورانژ II از آب‌های آلوده با استفاده از واکنشگر شبه فنتون

دوره 1، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 83-89

نظام الدین دانشور؛ وحید وطن پور سرقین؛ علیرضا ختائی؛ محمدحسین رسولی فرد؛ مسعود رستگار