دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1397 
6. مروری بر کمی‌سازی جلوه ظاهر بصری

صفحه 135-146

علی محمد علیزاده؛ فرهاد عامری؛ سیامک مرادیان