بررسی مشخصه‌های رنگی مواد رنگزای آنتوسیانین به کار رفته در سلول‌های خورشیدی حساس شده به مواد رنگزای طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه پژوهشی فیزیک رنگ، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران،

2 گروه پژوهشی فیزیک رنگ، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران

3 استادیار، گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، پژوهشگاه رنگ ، تهران، ایران

چکیده

امروزه توجه به انرژی پاک خورشیدی برای کاهش آلایندگی سوخت‌های فسیلی رو به افزایش است. سلول‌های خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا، انرژی خورشیدی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. یکی از اجزا مهم سلول خورشیدی ماده رنگزا است. مواد رنگزای طبیعی به دلیل قیمت پایین و سهولت دسترسی بسیار مناسب هستند. برای این منظور 9 ماده رنگزای طبیعی بر پایه آنتوسیانین‌ها برای کاربرد در سلول خورشیدی انتخاب و استفاده شدند. برای اولین بار از نمودار انعکاسی، فضارنگ‌های CIELAB و CIELCH برای بررسی رفتار رنگی مواد رنگزای طبیعی استفاده شد و حجم گاموت رنگی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. مواد رنگزای طبیعی اعمال شده در ساختار سلول خورشیدی دارای خلوص و روشنایی متفاوتی می‌باشند. درنهایت با استفاده از الگوریتم شناخته شده مرتبط، حجم گاموت رنگی برای مواد رنگزای طبیعی بر پایه آنتوسیانین در حدود 104× ۶۷/2 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating of colorimetric characteristics of anthocyanin dyes applied in dye-sensitized solar cells

نویسندگان [English]

  • Sanaz Shirahmad Haghighi 1
  • Razieh Jafari 2
  • Mozhgan Hosseinnezhad 3
1 Department of Color Physics
2 Department of Color Physics, Institute for Color Science and Technology, Tehran, Iran.
3 Department of Organic Colorants, Institute for Color Science and Technology
چکیده [English]

Todays, attention is paid to clean solar energy to reduce fossil fuel pollution. Dye-sensitized solar cells (DSSCs) convert light energy into electrical energy.One of the important components of DSSCs is the dye. Natural dyes are very convenient because of their low cost and ease of access. For this end, 9 natural dyes based on anthocyanin were selected and employed in DSSCs structure. For the first time, the reflection diagrams, CIELAB and CIELCH color spaces were achieved to study the color behavior of natural dyes applied in DSSCs. According to the results, the natural dyes applied in DSSCs structure have different color and lightness. Besides, the color gamut volume of anthocyanin based natural dyes applied in DSSCs was computed about 2.67 ×104 using well-known algorithm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colorimetric characteristics
  • Anthocyanin natural dyes
  • Green energy
  • Dye-sensitized solar cells