بررسی تأثیر عوامل مختلف بر روی کیفیت خواص ظاهری پوشش‌های خودرویی با استفاده از روش شش سیگما

نویسندگان

1 گروه پژوهشی پوشش‌های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2 سالن رنگ شماره 2، ایران خودرو

چکیده

در این مقاله، با استفاده از روش شش سیگما، تأثیر عوامل مختلف مانند لایه‌های پوششی، موقعیت سطحی، شرایط فرآیندی و ضخامت لایه‌ها بر روی کیفیت ظاهر پوشش‌های خودرویی (عدد NAP، میزان کشش و غیره) بررسی و تحلیل شد. با استفاده از روش شش سیگما، کیفیت فاکتورهای مذکور بهینه شده که منجر به بهبود سطح سیگما از 0.4 به 1.8 و متعاقب آن کیفیت محصول گردید. نهایتاً بهینه مقادیر ضخامت لایه‌ها، زمان اقامت قبل از پخت، دمای اعمال، نوع سنباده زنی، وضعیت قرارگیری سطح و بهینه خواص لایه الکتروپوشانش ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Effective Factors on Instrument Characteristic Quality of Automotive Coating Appearance by Six-sigma Methodology

نویسندگان [English]

  • S. Bastani 1
  • A. Masoumi 2
  • H. Razmgir 2
  • P. Zari 2
1 Department of Surface Coatings, Institute for Color Science and Technology
2 Paint Shop, Iran Khodro Co
چکیده [English]

In this paper, the influence of various factors on the quality of automotive coating appearance (NAP No., tension value, etc) such as coating layers, surface position, process conditions and film thickness were studied. Six-sigma method was employed to investigate and analyze the effect of the above mentioned factors. Via six-sigma methodology, the quality of factors was improved which in turn leads to improve the sigma level from 0.4 to 1.8 as well as increasing the quality of the product. Finally, the films thickness, flash off time, application temperature, grade of sanding and surface position were optimized .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Automotive coatings
  • appearance
  • NAP value
  • optimization
  • Six sigma methodology