کلیدواژه‌ها = هیدروترمال
تعداد مقالات: 4
2. بررسی تاثیر دما در تهیه دی اکسید تیتانیم نانومیله روتایل به روش هیدروترمال جهت کاربردهای فوتوکاتالیستی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 251-259

علی بقایی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ حسن سامعی؛ رضا سلیمی


3. ساخت و بررسی مشخصات ساختاری نانورنگدانه‌های سرامیکی Cr2O3، CoCr2O4 و Al2O3-2Cr2O3 به روش هیدروترمال

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 271-280

عاطفه بابایی دارانی؛ محسن خواجه امینیان؛ سلمان اردشیری؛ حکیمه زارع


4. ساخت رنگدانه نانوساختار آبی آلومینات کبالت به روش هیدروترمال

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 263-270

مژده موسایی؛ محمد علی فقیهی ثانی؛ سعید باغشاهی؛ مرتضی احسانی