کلیدواژه‌ها = 2
تعداد مقالات: 3
1. سنتز، شناسایی طیفی و فعالیت ضدمیکروبی رنگزاهای هتاریل‌آزوایندول جدید از برخی مشتقات 2-آمینوبنزوتیازول

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 125-133

آسیه یحیی زاده؛ حسام الدین یوسفی؛ زهرا نژاد مهدی پور


2. استفاده از خصلت فلوئورسانس مشتق رنگزای پیریلیومی جهت طراحی حسگر نوری سولفات گزین

دوره 7، شماره 1، بهار 1392، صفحه 47-52

طاهره پورصابری؛ سیدکامران ترکستانی؛ مرتضی رضاپور؛ مصطفی حسنی سعدی


3. سنتز رنگینه‌های دندانه‌ای آزو با استفاده از بستر نانوسیلیکا کرومیک اسید

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 29-34

احمد اکبری؛ عبدالحمید بامنیری؛ عباس شایانفر