کلیدواژه‌ها = پساب رنگی نساجی
تعداد مقالات: 4
1. اکسیداسیون رنگزاهای راکتیو با استفاده از کربن فعال/ پراکسید هیدروژن از پساب‌های رنگی نساجی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 115-124

شوکا خرم فر؛ مختار آرامی؛ سیدهژیر بهرامی


3. حذف رنگزا از پساب رنگی نساجی با استفاده از مخروط کاج

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 243-251

نیازمحمد محمودی؛ باقر حیاتی؛ مختار آرامی


4. رنگبری پساب رنگی نساجی با جاذب طبیعی پوسته تمرهندی: بررسی ایزوترم و سینتیک جذب

دوره 3، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 81-88

شوکا خرم فر؛ نیازمحمد محمودی؛ مختار آرامی؛ کمال‌الدین قرنجیگ