نویسنده = سید محمود طباطبایی هنزایی
تعداد مقالات: 1
1. تخمین طول عمر فرش‌های پشمی با رویکرد تغییرات ظاهر و رنگ

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 341-350

سید محمود طباطبایی هنزایی؛ محمد قانع؛ حسین حسنی؛ علی زینل همدانی