نویسنده = رضا سلیمی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تاثیر دما در تهیه دی اکسید تیتانیم نانومیله روتایل به روش هیدروترمال جهت کاربردهای فوتوکاتالیستی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 251-259

علی بقایی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ حسن سامعی؛ رضا سلیمی


3. رنگ‌سنجی و مشخصه‌یابی نانو بلور فسفر ساخته‌شده به روش سل ژل، جهت استفاده در دیودهای ساطع‌کننده نور

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 95-101

حسن سامعی؛ رضا سلیمی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ علی اصغر سرابی؛ حسین عیوض محمدلو


4. مقاومت به خوردگی و ریخت‌شناسی پوشش تبدیلی نانوسرامیک بر پایه هگزافلوئورو زیرکونیک اسید بر روی فولاد

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 9-18

حسین عیوض محمدلو؛ علی اصغر سرابی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ حسن سامعی؛ رضا سلیمی


5. بررسی خواص فازی و نورتابی رنگدانه نانو بلور SrMgAl2SiO7: Eu2+ و رنگ‌سنجی فسفرهای نهایی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 251-256

رضا سلیمی؛ حسن سامعی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ علی اصغر سرابی؛ محمدرضا تحریری