نویسنده = سیدمنصور بیدکی
تعداد مقالات: 4
1. اثر بتاسیکلودکسترین بر خواص رنگی و ثباتی منسوجات چاپ شده پنبه/ پلی‌استری

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 287-296

فائزه صحرائی اردکانی؛ حاتمه بهاری مقدم؛ محمد خواجه مهریزی؛ سیدمنصور بیدکی


2. تاثیر کربن مشکی و کربن فعال بر خواص رنگی و فیزیکی پارچه پنبه- نایلونی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 93-100

محمد خواجه مهریزی؛ سید مجید مرتضوی؛ شادپور ملک پور؛ سیدمنصور بیدکی


4. تهیه و تعیین ویژگی‌های نانوسیلیکای تهیه شده به روش رسوب‌گیری

دوره 2، شماره 1، بهار 1387، صفحه 57-66

حمیده کلاهدوزان؛ سید سعید نوری خراسانی؛ سیدمنصور بیدکی؛ صدیقه واعظی فر