سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

نشریه علوم و فناوری رنگ به صورت فصلنامه با 4 شماره در سال منتشر میشود.

- بهای هر جلد با احتساب هزینه پست 300000 ریال (سیصد هزار ریال) است.

هزینه اشتراک به شماره شبا   500100004001022403012979      نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با شناسه پژوهشگاه رنگ   365022474140107001135850000117   ؛  به نام خزانه‌داری کل؛ واریز گردد و کپی فیش به شماره 22947537 ارسال شود.