بهینه‌سازی عوامل تاثیرگذار بر کارایی فرآیند انعقاد الکتروشیمیایی/ شناورسازی الکتروشیمیایی با الکترودهای ترکیبی (تیتانیم-آلومینیم) در رنگبری رنگزای اسید سیاه 1 از محیط‌های آبی

نویسندگان

مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده

از روش‌های موفق در تصفیه پساب‌های رنگی می‌توان به فرآیند انعقاد الکتروشیمیایی/ شناورسازی الکتروشیمیایی اشاره نمود. این فرآیند با بهره‌گیری از جریان مستقیم الکتریکی (DC) و الکترودهای فلزی باعث حذف آلاینده‌ها می‌شود. هدف از این مطالعه بهینه‌سازی عوامل تاثیرگذار بر فرآیند انعقاد الکتروشیمیایی/ شناورسازی الکتروشیمیایی با الکترودهای ترکیبی تیتانیم- آلومینیم در رنگبری رنگزای اسید سیاه 1 از محیط‌های آبی بود. در این مطالعه از چهار الکترود از جنس تیتانیم و آلومینیم استفاده شد. با اعمال جریان الکتریکی در محدوده 30-10 ولت با کنترل آمپر، pH در محدوده 9-5 و غلظت اولیه رنگزا در محدوده 500-50 میلی‌گرم در لیتر این مطالعه انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد بالاترین بازده حذف در pH برابر 5، ولتاژ 30 ولت و غلظت اولیه 50 میلی‌گرم در لیتر رخ می‌دهد. بنابراین فرآیند مذکور توانایی بالایی برای حذف این رنگزا دارد. بازده فرآیند با تغییر پارامترهای مطالعه، کاهش پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Affecting Parameters on Performance of the Electrocoagulation/Electroflotation Process by Combine Electrodes (Ti-Al) in Acid Black 1 Dye Decolonization in Aqueous

نویسندگان [English]

  • J. Mehralipour
  • A. Shabanlo
  • M. Samarghandi
  • H. Zolghadr nasab
Department of Environmental Engineering, Hamadan University of Medical Sciences
چکیده [English]

The Electrocoagulation/Electroflotation process is one of the successful methods in dyes wastewater treatment. This process by direct current electrical and metal electrodes can be removal of contaminants. The aim of this study was optimization of affecting parameters in (EC/EFP) by titanium and aluminum electrodes for decolorization of Acid Black 1 (AB1) from aqueous. In this study was used of four titanium and aluminum electrodes. By applying an electric current in 10-30 V range with control of ampere, initial pH in 5- 9 range and initial concentration of dye in 50-500 mg/L range study was done. The results indicate when pH=5, voltage and initial concentration were 30 V and 50 mg/L respectively the high efficiency of decolorization by EC/EFP done. Therefor this process has a good ability in dye removal. Efficiency of process decreased by changing the parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimization
  • Electrocoagulation/electroflotation process
  • Acid black
  • Removal
  • Aqueous