نویسنده = سیدهژیر بهرامی
تعداد مقالات: 8
3. اصلاح نانولوله‌های کربنی و بررسی کاربرد آن در حذف رنگزای مستقیم آبی 86

دوره 7، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 103-112

جلیل قبادی؛ مختار آرامی؛ سیدهژیر بهرامی


4. رنگبری رنگزاهای نساجی در سیستم‌های تک‌جزیی و دوجزیی با استفاده از جاذب معدنی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 153-164

مریم یزدانی؛ مختار آرامی؛ سیدهژیر بهرامی


5. اکسیداسیون رنگزاهای راکتیو با استفاده از کربن فعال/ پراکسید هیدروژن از پساب‌های رنگی نساجی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 115-124

شوکا خرم فر؛ مختار آرامی؛ سیدهژیر بهرامی


6. رنگبری رنگزاهای نساجی با استفاده از روش انعقاد الکتروشیمیایی در سیستم‌های یک جزئی و دو جزئی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 207-216

المیرا پژوتن؛ مختار آرامی؛ سیدهژیر بهرامی؛ نیازمحمد محمودی؛ منوچهر نیک‌آذر


7. قابلیت رنگرزی منسوجات پشمی پیوند شده با کیتوسان با رنگزای اسیدی

دوره 5، شماره 1، بهار 1390، صفحه 21-27

مرضیه رنجبر محمدی؛ مختار آرامی؛ سیدهژیر بهرامی؛ فیروزمهر مظاهری؛ نیازمحمد محمودی


8. رنگبری رنگزاهای اسیدی با استفاده از کیتوسان در سیستم‌های یک جزئی و دو جزئی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 199-206

راضیه صالحی؛ مختار آرامی؛ نیازمحمد محمودی؛ سیدهژیر بهرامی