نویسنده = کیوان انصاری
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر روش‌های مختلف پیش‌پردازش داده‌های طیفی محلول‌های قندی در ناحیه زیرقرمز نزدیک بر مدل تخمین غلظت ساکارز

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 99-106

محمد عرفان بهرامی؛ مسعود هنرور؛ کیوان انصاری؛ بهاره جمشیدی


2. مروری اجمالی بر مدل‌های پیشگویی رنگ

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 249-260

مهزیار گرجی بندپی؛ کیوان انصاری؛ فرهاد عامری؛ سیامک مرادیان


4. تعیین عوامل همبسته میان آزمون هرمی رنگ و پرسشنامه شخصیت کتل

دوره 3، شماره 1، بهار 1388، صفحه 25-35

کیوان انصاری؛ سیامک مرادیان