سال دوازدهم- شماره اول - بهار 1397 سه شنبه 1 خرداد 1397
1 ارزیابی عملکرد سه ماده نوین Nano-SiO2، Nano-Ca(OH)2 و NH4)2HPO4) به عنوان پوشش‌دهنده سطحی بر سنگ‌ آهکی متعلق به مجموعه میراث جهانی پاسارگاد JCST-04-10-2017-1763
2 بررسی خواص فیزیکی کاشی سرامیکی با افزودن مواد دیرگداز دولومیت و منیزیت به ترکیب انگوب JCST-17-06-2017-1740
3 بررسی اثر چگالي جريان بر میزان جذب ماده رنگزا بر سطح نانوتیتانیای تهیه شده به روش الکتروبرنشانی جهت استفاده در سلول‌های خورشیدی JCST-09-08-2017-1751
4 شناسایی ماهیت رزین سندروس در بازار ایران به روش طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه JCST-27-07-2017-1749
5 مطالعهDFT ساختار مواد رنگزايH 4-پیران‌‌های دارای پل آریل آزو JCST-08-03-2017-1713
6 رنگبری مواد رنگزای آنیونی از محلول‌های آبی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی پوشش‌داده شده با نشاسته عامل‌دارشده با دی‌تیوکاربامات JCST-09-05-2017-1725
7 بررسي دقت و صحت دستگاه‌هاي طيف‌سنج با استفاده از كاشي‌هاي سراميكي استاندارد BCRA JCST-05-09-2017-1759
ورود به سامانه نشریه
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتياز:
موسسه پژوهشي
علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسوول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبير:
پروفسور زهرا رنجبر
مدير اجرايي:
دکتر فرهاد عامري
شاپا چاپي:
8779 - 1735
شاپا الکترونيکي:
2169 - 2383
دسترسی سریع
آخرین شماره های نشریه
آمارهای وبگاه
تعداد بازدید:0

کاربران حاضر:32