سال يازدهم - شماره چهارم- زمستان 1396 دوشنبه 25 دي 1396
1 مقایسه اثر سولفات مس و نانو ذرات مس در خواص رنگی کالای پنبه‌ای با ماده رنگزای مستقیم JCST-02-04-2017-1716
2 جذب ماده رنگزاي متیل نارنجی با استفاده از نانوکامپوزیت اکسید روی- اکسید منگنز بر پایه آلومینای فعال شده JCST-03-05-2017-1724
3 سنتز سبز نانوذرات اکسید روی از طریق تجزیه حرارتی کمپلکس روی به‌دست آمده از فنیل آلانین JCST-16-05-2017-1726
4 بررسی کارایی فرآيند تلفیقی فراصوت و پرسولفات در حذف ماده رنگزاي ائوزینY از محلول‌های آبی JCST-09-08-2017-1752
5 یک نانوکامپوزیت ابرجاذب دوست‌دار محیط‌زیست بر پایه پلی‌(N- وینیل پیرولیدون-کو- مالئیک انیدرید) و کاربرد آن برای حذف ماده رنگزاي قرمز کنگو از محلول‌های آبی JCST-20-06-2017-1744
6 سنتز رنگ‌دانه‌های مغناطیسی نانوذره‌ای Fe3O4 و نانوکامپوزیتی Fe3O4 - CuO به روش هم‌رسوبی JCST-17-04-2017-1720
7 سنتز نانوذرات فریت مس به روش سل ژل خود احتراقی و بررسی ایزوترم‌های جذبی در تخریب فوتوکاتالیستی ماده رنگزای قرمز مستقیم 264 JCST-09-02-2017-1708
ورود به سامانه نشریه
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتياز:
موسسه پژوهشي
علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسوول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبير:
پروفسور زهرا رنجبر
مدير اجرايي:
دکتر فرهاد عامري
شاپا چاپي:
8779 - 1735
شاپا الکترونيکي:
2169 - 2383
دسترسی سریع
آخرین شماره های نشریه
آمارهای وبگاه
تعداد بازدید:0

کاربران حاضر:15