نشریات در دست اقدام  سال يازدهم - شماره سوم- پاييز 1396 یکشنبه 23 مهر 1396
1 JCST-01-10-2016-1680 طراحی و سنتز حس‌گر رنگ‌سنجی جدید برپایه کینازولینون برای تشخیص سریع و انتخابی یون مس (II)
2 JCST-16-10-2016-1681 تخریب فوتوکاتالیستی ماده رنگزاي آرسنازو (III) به وسیله نقاط کوانتومی گرافن تحت نور مرئی
3 JCST-20-08-2016-1674 حذف ماده رنگزای کاتیونی بازیک بنفش16 (BV16) از محلول‌های آبی با استفاده از دندریمر پلی‌آمیدوآمین نسل 2 (PAMAM-G2)
4 JCST-23-10-2016-1682 حذف كاتاليزوري نوري ماده رنگزا توسط الکترود اصلاح‌شده با نانوذرات اکسیدتیتانیم-اکسیدگرافن و بهینه‌سازی به روش رویه -پاسخ
5 JCST-03-11-2016-1685 سنتز تعدادی از مواد رنگزای آزوی جدید مشتق شده از 6، 8- دی کلرو- 4- هیدروکسی کینولین -2 (H1)- اُن: تعیین ساختار، حلال‌پوشی و خواص طيف‌سنجي
6 JCST-20-12-2016-1696 بررسی تغییر در شکل و اندازه ذرات نانورنگدانه قرمز مالاییت با ناخالصی کرم با تغییر میزان ناخالصی
7 JCST-19-12-2016-1695 بررسی رفتار جذبی هیدروکسید لایه‌ای دوگانه روی کبالت آلومینیم در حذف ماده آلی رنگزا: مدل‌سازی، بهینه‌سازی و مطالعات سینتیک و ایزوترم
ورود به سامانه نشریه
شناسنامه ی نشریه
صاحب امتياز:
موسسه پژوهشي
علوم و فناوري رنگ و پوشش
مدير مسوول:
پروفسور زهرا رنجبر
سردبير:
پروفسور زهرا رنجبر
مدير اجرايي:
دکتر فرهاد عامري
شاپا چاپي:
8779 - 1735
شاپا الکترونيکي:
2169 - 2383
دسترسی سریع
آخرین شماره های نشریه
آمارهای وبگاه
تعداد بازدید:4,083

کاربران حاضر:66