دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی مشخصه‌های رنگی مواد رنگزای آنتوسیانین به کار رفته در سلول‌های خورشیدی حساس شده به مواد رنگزای طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

ساناز شیراحمدحقیقی؛ راضیه جعفری؛ مژگان حسین‌نژاد


2. سنتز و کاربرد نانوکامپوزیت حاوی چارچوب آلی-فلزی و نانو‌ذرات مغناطیسی در بستر سیلیکا برای رنگبری متیلن بلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

مریم حیدری؛ مهرناز قراگوزلو؛ مهدی قهاری


3. تاثیر دندانه های گیاهی در رنگرزی نخ پشمی با روناس و اسپرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399

زهرا احمدی


4. بررسی پوشش دهی کاغذهای صنعتی با کائولن بازیافتی (1)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1399

فائقه السادات مرتضوی مقدم؛ حسین رسالتی؛ سوسن رسولی؛ قاسم اسدپور


5. تاثیر پاک سازی مواد استخراجی چوب بر چسبندگی شفاف پوشه های رایج در صنعت مبلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

محمد غفرانی؛ سعید خجسته خسرو؛ ابوالقاسم سالاروندیان


6. کاربرد آزولای اصلاح شده با نانوذرات مگنتیت به عنوان جاذب جهت حذف ترکیب رنگی بریلیانت بلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1399

شهاب شریعتی؛ میثم بوستانی؛ فاطمه شریعتی؛ سارا رهنما


7. بررسی کارایی حذف رنگ توسط ZnFeAl-LDH و مخلوط اکسیدهای فلزی مشتق شده از آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

هدا دانشور؛ میر سعید سید دراجی؛ آرزو سلامی


8. مطالعه دمای ساخت و فرایندهای تشکیل پوشش روغنی – رزینی ایرانی «روغن کمان»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

علی نعمتی بابایلو؛ مهرناز آزادی بویاغچی؛ محسن محمدی آچاچلوئی؛ فرهود نجفی


9. بررسی اثر نانو ذرات رس و پوشش های مختلف در افزایش خواص حرارتی و مقاومت به آتش چوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1399

هادی غلامیان؛ احمد جاوید


10. تخریب فوتوکاتالیستی رنگ‌های آلی با استفاده از نانوذرات اکسید قلع سنتز شده در عصاره برگ توت در حضور نور خورشید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1399

حمیدرضا قناعتیان؛ مونس هنرمند؛ زهرا زراعتکار سیدآباد؛ مهدی شکوریان فرد


11. مطالعه DFT روی اثرات بازدارندگی از خوردگی سه مشتق تری‌آزول روی سطح آهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

فرشته نادری


12. تأثیر پیرسازی حرارتی و حرارتی- رطوبتی بر ویژگی‌های کاغذهای تاریخی تیمار شده با نانوالیاف سلولز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

کبری دادمحمدی؛ محسن محمدی آچاچلویی؛ محمد تقی جعفری


13. مطالعه رنگبری زیستی رنگزاهای زانتان با استفاده از لاکاز اسپوری بر اساس طیف سنجی لیزری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1399

سهیل شریفی؛ زینب صابری؛ علی مخدومی؛ الهه اسدی؛ خلیل علیزاده


14. مقایسه روش‌های اکسیداسیون پیشرفته(AOPs) پرسولفات در حذف رنگ از پساب شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1399

تارخ خدادادی؛ عیسی سلگی؛ ثمر مرتضوی؛ حشمت اله نورمرادی