نویسنده = کورس سامانیان
تعداد مقالات: 4
2. بررسی خواص زعفران در رنگرزی کاغذ بر اساس دستورالعمل‌های متون تاریخی (مطالعه ثبات رنگی در برابر نور)

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 169-190

صدیقه روحی دهبنه؛ کورس سامانیان؛ مریم افشارپور


3. رفتار بازدارندگی بیونانوکامپوزیت الیاف سلولز و هیدروکسی پروپیل سلولز در برابر تغییرات رنگی به عنوان یک پوشش بر روی اسناد کاغذی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 147-158

مهدی قربانی؛ کورس سامانیان؛ مریم افشارپور؛ علی اصغر ثابت جازاری


4. مطالعه فن‌شناسی پالت رنگ آثار نقاشی سه‌پایه‌ای جعفر چهره‌نگار در موزه مجلس شورای اسلامی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 121-136

کورس سامانیان؛ حمیده عباسیان؛ زهرا عباسی